Gispen Outlet verkoopt uitsluitend Nieuwe Producten
Openingstijden: Di - Za / 10:00 - 17:00 015 - 256 36 49    info@gispenoutlet.nl

Gispen Greenlife

Bij een herhuisvestingstraject of verbouwing is het ‘leeg-managen’ van het gebouw vaak een aandachtspunt.  GreenLife ontzorgt. Leegmanagen is namelijk breder dan alleen het opkopen of afvoeren van meubilair: van opnieuw inzetten of aanpassen, tot het compleet leeg en bezemschoon opleveren van de locatie. Met Greenlife wordt het hele proces tevens op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier uitgevoerd.

GreenLife maakt deel uit van de duurzame inrichtingsfilosofie Life at Work. Het is een van de diensten die onder coördinatie van Gispen Outlet wordt uitgevoerd. Daarmee wordt geborgd dat het hele proces verloopt volgens Gispen duurzaamheidsrichtlijnen

Waar inrichten ophoudt begint Gispen GreenLife


gispen greenlife secondlifeGispen voert al jaren een actief duurzaamheidsbeleid. Alle kwaliteit- en milieuzorgsystemen binnen Gispen zijn ingericht volgens richtlijnen, vastgelegd in de GreenLife Groenekaart en ISO 9001, ISO 14001 en Emas.

Stichting de Inzet stelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de gelegenheid om (weer) aan het werk te gaan. Door vakmensen van Gispen wordt een begeleiding op maat gegeven. Op deze manier wordt een maximaal resultaat bij het leegmanagen van gebouwen behaald.

Leegmanagen is niet mogelijk zonder het beheer naderhand goed te regelen. Gispen partner Camelot neemt gebouwen die leeg komen te staan graag voor u in beheer. Zij streeft, net als Gispen naar duurzaamheid. De opgetelde ervaring is een garantie voor kwaliteit 

Wie gingen u al voor: 

Provinciehuis Utrecht, Provinciehuis Zuid-Holland, UWV, Alliander, Wageningen Universiteit, Rabobank, Vedior, Loyds Rotterdam, Kamer van Koophandel Tiel, Kamer van Koophandel Utrecht, KPN, Museum van Volkenkunde Leiden, Penitentiare Inrichting Veenhuizen, Penitentiare Inrichting Noordsingel Rotterdam, Nationaal Archief Den Haag.

Gemeente Nijmegen, Gemeente Den Haag, Gemeente Rheden, Gemeente Oss, Gemeente Maassluis, Gemeente Gulpen, Gemeente Schiedam, Gemeente Enschede, Gemeente St. Michielsgestel, Gemeente Voorschoten, Gemeente Roerdalen, Gemeente Nieuwkoop, Gemeente Leudal.

ISO9001